AKTUALITY

Promenádní koncert Jistebnická 13

 

Dne 26. února v neděli odpoledne na Promenádním koncertu pořádaném v Zeleném salónku Centra sociálních služeb Hrabyně vystoupila kapela Jistebnická třináctka. Do tance a zpěvu nám hráli až do večerních  hodin.

                       

Děkujeme všem, kteří nás podpořili svou účastí a zapojili se do kulturního života areálu. 

 

Tříkrálový koncert

Tříkrálový koncert  se uskutečnil 8. ledna 2017 v podání Smíšeného pěveckého sboru Háj ve Skezsku. Veliký amplauz byl poděkováním za krásný umělecký zážitek.  Foto: zde

 

Koncert v farním kostele Panny Marie nanebevzetí

Římskokatolická farnost pořádá ve farním kostele Panny Marie nanebevzatí pořádá 12.3.2017  v 17:00  koncert skupiny  Oboroh. Doporučené vstupné 100 Kč

Pašije, tedy části evangelií popisující závěr pozemského života Ježíše Krista, jsou v oblasti umění patrně nejčastěji zpracovávaným epickým námětem. Týká se to samozřejmě též hudby - klasické i soudobé. Když vešlo ve známost, že skupina Oboroh míří do studia, aby nahrála album pašijových písní, nemálo posluchačů bylo zvědavo, jakým způsobem toto téma uchopí.

Zdroj: oboroh.cz

Hrabyňská pouť

Zúčastnili jsme se Hrabyňské poutě konané ve dnech 13. a 14. srpna 2016.  Náš stánek nabízel jak vždy Hrabyňské oplátky s bohatou příchutí. V sobotu v 15.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie byla soužená mše za poutníky a obyvatelé rehabilitačního areálu Hrabyně.  Pro potřebných byla zajištěna přeprava. Foto

Svatá Klára pouť 2016

  

V sobotu 6. srpna 2016 jsme slavili pouť k patronce Charitního centra sv. Kláry.  Slavnostní mši sloužil prezident Arcidiecézní charity Olomouc P Bohumír Vitásek, který po mši svaté uděloval novokněžské požehnání. Pouť byla ukončena malým pohoštěním. Foto zde:

 

 

Boží tělo

Dne 26.5.2016 v kapli Charitního centra sv. Kláry byla ke svátku těla a krve Páně sloužená mše svatá, celebrantem byl P.Vladimír Pavlík. Po mši svaté průvod věřících se přemístil do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie Hrabyně, kde bylo uděleno svátostné požehnání. Foto zde


1 | 2 >>