AKTUALITY

NOVÁ SLUŽBA CHARITY HRABYNĚ, POVOZOVÁNÍ POŠTY PARTNER, NOVÉ PRACOVNÍ MÍSTA PRO OSOBY S HANDICAPEM

Charita Hrabyně otevírá novou službu v Ostravě – Polance nad Odrou, kde bude provozovatel pošty a poštovních služeb v rámci projektu Pošty Partner České pošty. Je to pilotní projekt naší organizace, kde budeme zkoušet uplatitelnost osob s handicapem v poskytování poštovních služeb a jejich možné zapojení do pracovního procesu v rámci těchto služeb. V rámci otevření nové služby proběhne v pondělí 1.5.2017 Den otevřených dveří na Poště partner provozované Charitou Hrabyně  a to v době od 11,00 do 13,00 hodin na adrese 1. května 1136 prostory bývalé České pošty v Ostravě - Polance nad Odrou. V rámci provozu pošty bude i nově otevřen krámek sv. Gabriela patrona dobrých zpráv, kde bude prodej výrobků a služeb chráněných dílen. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Diecézní charita ostravsko-opavská zvou ke společnému putování

Při příležitosti 150. výročí narození a 70. výročí úmrtí biskupa Josefa Martina Nathana,

v neděli Božího milosrdenství do Městečka Milosrdenství

Kdy: 23. dubna 2017 v 15 h.

Kde: bazilika Svaté rodiny v Branicích

 

Program:             15.00     mše sv., celebruje P. Dr. Jan Larisch, prezident DCHOO

                               16.00     korunka k Božímu milosrdenství,                                                                                                                                            společná modlitba u sarkofágu biskupa J. M. Nathana

 

PS:         Vlakové spojení ze stanice Opava-vých. 13.39 do stanice Úvalno 14.04, odtud 3 km pěší

Promenádní koncert Jistebnická 13

 

Dne 26. února v neděli odpoledne na Promenádním koncertu pořádaném v Zeleném salónku Centra sociálních služeb Hrabyně vystoupila kapela Jistebnická třináctka. Do tance a zpěvu nám hráli až do večerních  hodin.

                       

Děkujeme všem, kteří nás podpořili svou účastí a zapojili se do kulturního života areálu. 

 

Tříkrálový koncert

Tříkrálový koncert  se uskutečnil 8. ledna 2017 v podání Smíšeného pěveckého sboru Háj ve Skezsku. Veliký amplauz byl poděkováním za krásný umělecký zážitek.  Foto: zde

 

Koncert v farním kostele Panny Marie nanebevzetí

Římskokatolická farnost pořádá ve farním kostele Panny Marie nanebevzatí pořádá 12.3.2017  v 17:00  koncert skupiny  Oboroh. Doporučené vstupné 100 Kč

Pašije, tedy části evangelií popisující závěr pozemského života Ježíše Krista, jsou v oblasti umění patrně nejčastěji zpracovávaným epickým námětem. Týká se to samozřejmě též hudby - klasické i soudobé. Když vešlo ve známost, že skupina Oboroh míří do studia, aby nahrála album pašijových písní, nemálo posluchačů bylo zvědavo, jakým způsobem toto téma uchopí.

Zdroj: oboroh.cz


1 | 2 | 3 >>