AKTUALITY

Tříkrálový koncert

Tříkrálový koncert  se uskutečnil 8. ledna 2017 v podání Smíšeného pěveckého sboru Háj ve Skezsku. Veliký amplauz byl poděkováním za krásný umělecký zážitek.  Foto: zde

 

Hrabyňská pouť

Zúčastnili jsme se Hrabyňské poutě konané ve dnech 13. a 14. srpna 2016.  Náš stánek nabízel jak vždy Hrabyňské oplátky s bohatou příchutí. V sobotu v 15.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie byla soužená mše za poutníky a obyvatelé rehabilitačního areálu Hrabyně.  Pro potřebných byla zajištěna přeprava. Foto

Svatá Klára pouť 2016

  

V sobotu 6. srpna 2016 jsme slavili pouť k patronce Charitního centra sv. Kláry.  Slavnostní mši sloužil prezident Arcidiecézní charity Olomouc P Bohumír Vitásek, který po mši svaté uděloval novokněžské požehnání. Pouť byla ukončena malým pohoštěním. Foto zde:

 

 

Boží tělo

Dne 26.5.2016 v kapli Charitního centra sv. Kláry byla ke svátku těla a krve Páně sloužená mše svatá, celebrantem byl P.Vladimír Pavlík. Po mši svaté průvod věřících se přemístil do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie Hrabyně, kde bylo uděleno svátostné požehnání. Foto zde

Sběr oblečení

V sobotu  7.11.2015 pořádala farnost Dolní Lutině sběr oblečení a dalších každodenních potřeb pro naši organizaci. Akce byla důkladně připravená,  výborně organizována pod vedením Jiřího Hanuska.  Sbírkou nám bylo darováno 1550 kg oblečení, tašek, bot, hraček, lůžkovin.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Arcidiecézní charita Olomouc vyhlašuje materiální sbírku

Materiální sbírka na pomoc uprchlíkům probíhá na celém území Arcidiecéze olomoucké, a to až do odvolání. Sběrná místa pro veřejnost jsou v jednotlivých Charitách naší diecéze.

 

Více: Slovinská Charita požádala o pomoc. Arcidiecézní charita Olomouc vyhlašuje materiální sbírku

Humanitární pomoc

V rámci humanitární pomoci úzce spolupracujeme s oddělením sociální péče Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pod vedením  Bc. Jany Holáskové, vedoucí oddělení.

Dne 9.11 jsme již v tomto roce po páté přispěli k uspokojení potřeb jejich klientů. Předali jsme oblečení i každodenních potřeb ve výši 120kg. 


<< 1 | 2 | 3 >>