AKTUALITY

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté

Hlavní pouť Nanebevzetí Panny Marie v Hrabyni se konala ve dnech 15. – 16. srpna 2015. V sobotu v 15.30 byla sloužená mše svatá za Charitu Hrabyně a obyvatel rehabilitačního centra Hrabyne. Jako každým rokem jsme se zapojili i do aktivit prodeje. Nabízeli jsme naše populární harabyňské oplátky a drobné ruční práce. Foto zde:

Pouť ke sv. Kláře patronce Charitního centra Hrabyně 2015

V sobotu 8. srpna 2015 jsme slavili pouť k patronce Charitního centra sv. Kláry. Slavnost zahájil Chrámový sbor z Polanky nad Odrou. Slavnostní mši sloužil novokněz P. Marek Večerek, který po mši svaté uděloval novokněžské požehnání. Pouť byla ukončena malým pohoštěním. Foto zde:

 


<< 1 | 2 | 3