Posláním charity je pomáhat bližním bez rozdílu rasy a vyznání a o to se snažíme i v naší charitě. Provozujeme dílny s chráněnými pracovními místy, vytváříme pracovní i sociální podmínky pro osoby se zdravotním omezením a osoby sociálně vyloučené.Cílem a posláním naší organizace je zaměstnávaní zdravotně postižených a sociálně vyloučených osob, naučit je novým činnostem, pracovním návykům a následně jim poskytnout pomoc se začleněním do společenského života a pracovního procesu.
Charitní centrum sv. Kláry je komunitní zařízení, které slouží obyvatelům, klientům, pacientům Rehabilitačního areálu v Hrabyni, ale také širokého okolí. Centrum slouží k smysluplnému využití stráveného volného času v areálu. Pořádáme vzdělávací přednášky, kulturně společenské aktivity, zabezpečujeme pravidelné duchovní služby, dále provozujeme charitní šatník a nabízíme oblečení pro sociálně vyloučené osoby u nás i v zahraničí.
Dílna Hrabyně provádí kompletační, montážní a demontážní práce. V rámci technických služeb zabezpečujeme a provádíme údržbu zeleně a také zimní údržbu. Dále provozujeme služby v oblasti tiskových a reklamních činností / potisk reklamních předmětů, tisk letáků, brožur, polepy/ atd. 
Dílna Koblov  provádí kompletační, montážní a demontážní práce, technické činnosti, sbíráme, třídíme a zpracováváme odpad /elektroodpad, plasty, vršky, oděvy,atd./ 
Charita Hrabyně prostřednictvím svých zástupců – tříkrálových koledníků – přichází do Vašich příbytků hlásat dobrou zvěst, radost, mír, pokoj a naději. Vaše příspěvky nám pomáhají po celý rok v konání dobra. 
Výsledkem Tříkrálové sbírky v roce 2015 byl ve výši 538.013,- Kč. Charita Hrabyně obdržela 65%  vykoledované částky tj. 355.944,- Kč, tento výnos daru pomohl pokrýt naše aktivity a služby.
Děkujeme Vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem přispěli k průběhu Tříkrálové sbírky. Děkujeme dárcům za finanční podporu, asistentům v daných obcích, koledníkům za obětavou práci, starostům a starostkám, pracovníkům obecních úřadů, farnostem a kněžím za pomoc a propagaci a tímto můžeme naplnit naše společné motto: ,,Pomáháme, pomáhejte s námi!,,
 
 
 
 
                                       František Horsák, ředitel Charity Hrabyně
   Judita Mudra, zástupce ředitele a koordinátor sbírky Charity  
                      
 

            

           Mediální partner                                    Generální partner

 

 

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity po celé ČR, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Průběžné výsledky v České republice  

Osvěčeni Charity Hrabyně na pořádání sbírek  

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2017 aktuálně

Využitý výtěžku Tříkrálové sbírky Charity Hrabyně 2016

02.02.2017 18:51

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal 100 milionů korun v v celé České rebublice

01.02.2017 14:04
  Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky 2017 je úředně sečten. Výsledná částka koledy činí obdivuhodných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak výnos poprvé překročil hodnotu sta milionů korun. To je o téměř 3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže...
1 | 2 | 3 | 4 >>