Diecézní charita ostravsko-opavská zvou ke společnému putování

Diecézní charita ostravsko-opavská zvou ke společnému putování

Při příležitosti 150. výročí narození a 70. výročí úmrtí biskupa Josefa Martina Nathana,

v neděli Božího milosrdenství do Městečka Milosrdenství

Kdy: 23. dubna 2017 v 15 h.

Kde: bazilika Svaté rodiny v Branicích

 

Program:             15.00     mše sv., celebruje P. Dr. Jan Larisch, prezident DCHOO

                               16.00     korunka k Božímu milosrdenství,                                                                                                                                            společná modlitba u sarkofágu biskupa J. M. Nathana

 

PS:         Vlakové spojení ze stanice Opava-vých. 13.39 do stanice Úvalno 14.04, odtud 3 km pěší