Pouť ke sv. Kláře patronce Charitního centra Hrabyně 2015

 Pouť ke sv. Kláře patronce Charitního centra Hrabyně 2015

V sobotu 8. srpna 2015 jsme slavili pouť k patronce Charitního centra sv. Kláry. Slavnost zahájil Chrámový sbor z Polanky nad Odrou. Slavnostní mši sloužil novokněz P. Marek Večerek, který po mši svaté uděloval novokněžské požehnání. Pouť byla ukončena malým pohoštěním. Foto zde: