AKTUALITY

15 let činnosti Charity Hrabyně a k pouti patronky Charitního centra Hrabyně sv. Kláry

V sobotu 7.8.2021 ve vnitřních i venkovních prostorách naši organizace proběhli oslavy 15.  let působení naši charity a také tradiční pouť ke sv. Kláře.

Pouť byl bohatý program připravený na celé odpoledne. Zastoupené byly jako vzdělávací možnosti v rámci přednášky P. Jana Larische Th.D. našeho duchovního správce o arcibiskupovi Stojanovi, tak i duchovní vložka v podobě slavnostní mši svaté a také zábava a chutné  občerstvení v doprovodu hudby ke zpěvu i tanci v podání kapely Muzikanči z Opavy a cimbálovky Opavští Hudci.

Děkujeme všem účinkujícím, pomocníkům a našim návštěvníkům, kteří společně přispěli k vytvoření příjemné nálady a ke zdárnému průběhu oslav.

    

Pozor na podvodné telefonáty

 

Rádi bychom vás vyzvali k opatrnosti při podvodných telefonátech. Dle našich informací, někdo se vydává v našem jménu  a pořádá sbírku na ochranné pomůcky pro Charitu Hrabyně. Požaduje příspěvek 490,- Kč. Prosím na takéové požadavky nereagujte. V případě, že by jste nás chtěli obdarovat finančně, máme na to vytvořený běžní účet. K darování Vám poskytneme všechny informace, který by jste mohli potřebovat. Kontakty na nás najdete na našem webu.

Judita Mudra, koordinátor služeb

NADACE ČEZ POMOHLA FINANČNĚ PŘI REKONSTRUKCI CHRÁNĚNÝCH DÍLEN PO POŽÁRU V OSTRAVĚ-KOBLOVĚ

Děkujeme NADACI ČEZ                     

za poskytnutí finančního příspěvku 50 000,-Kč na pomoc v krizovém období při vyhoření naši dílny.

Podpořte nás, když nakupujete!

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.  Aby jste to měli snadné, přidejte si do prohlížeče jednoduché rozšíření od GIVT.

  1. Přidejte si do prohlížeče jednoduché rozšíření od GIVTu – Pomocníka. Získáte ho zde: https://givt.cz/aplikace.
  2. Až budete nakupovat, Pomocník se objeví na e-shopech, které s GIVT.cz spolupracují. Vy si v něm jen zvolte, koho chcete podpořit. V našem případě je to Charita Hrabyně
  3. Nakupte, jak jste zvyklí.

VÍCE ZDE

Chráněné dílny obnovily provoz s pomocí firmy Liberty Ostrava, a. s.

Po požáru, který na konci září zničil chráněné dílny v Ostravě-Koblově, mohou zaměstnanci dílen pokračovat v práci v náhradních prostorách. Za symbolickou 1 Kč je Charitě Hrabyně nabídla k užívání společnost Liberty Ostrava, a. s. Náhradní zázemí v Ostravě-Kunčicích umožní pokračovat v kompletačních pracích pro firmu Lena, která s Charitou Hrabyně dlouhodobě spolupracuje.

„Rád bych touto cestou poděkoval společnosti Liberty Ostrava, a. s., která nám poskytla prostory pro pokračování provozu chráněných dílen. Od poloviny listopadu zde naši pracovníci kompletují hračky a my tak můžeme dokončit zadanou zakázku,“ sděluje ředitel Charity Hrabyně František Horsák a dodává: „poděkování patří také pracovníkům Diecézní charity ostravsko-opavské, kteří nám pomáhali s likvidací škod po požáru a také p. Vojtěchu Orlíkovi, vedoucímu pastoračních projektů ostravsko-opavského biskupství, který nám nabídl zapůjčení mobiliáře pro nové prostory dílen.“

V chráněných dílnách v Koblově pracovalo 12 zaměstnanců, kteří kompletovali hračky, třídili elektroodpad a pracovali na kompletačních pracích pro automobilky. Po požáru se část prací přesunula do Polanky, ve které má hrabyňská Charita zázemí. Hledání tzv. „čistého provozu“ pomohla vyřešit společnost Liberty Ostrava, a. s. „Když jsme viděli výzvu, moc dlouho jsme se nerozmýšleli a našli řešení. Budova u hlavní brány huti byla shodou okolností prázdná a umožňovala bezbariérový přístup, tak aspoň našla smysluplné využití,“ řekl Jakub Juříček, personální ředitel LIBERTY Ostrava.“ 

Provoz dílen se po opravách do Koblova vrátí začátkem nového roku.

 

Chráněné dílny dávají možnost zdravotně znevýhodněným zapojit se do pracovního procesu a zvýšit tak svou šanci na volném trhu práce. Motivují je zároveň v hledání pracovního uplatnění i mimo chráněné prostředí. Celkový chod chráněných dílen Charity Hrabyně je upraven podle zdravotního stavu zaměstnanců s ohledem na jejich možnosti, dovednosti a zdravotní omezení.

 

                                       

Projekt Pošty Partner v Polance nad Odrou podpořil Klastr sociálních inovací a podniků SINEC

 Projekt Pošty Partner v Polance nad Odrou podpořil Klastr sociálních inovací a podniků SINEC  společně s Moravskoslezským krajem. 
Finanční prostředky budou využity na dovybavení střediska poštovních služeb a obchodu. 


1 | 2 >>