AKTUALITY

NOVÁ SLUŽBA CHARITY HRABYNĚ, PROVOZOVÁNÍ POŠTY PARTNER, NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA PRO OSOBY S HANDICAPEM

Charita Hrabyně otevírá novou službu v Ostravě-Polance nad Odrou, kde bude provozovat poštu a poštovních služby v rámci projektu Pošta Partner České pošty. Je to pilotní projekt naší organizace, kde budeme zkoušet uplatnitelnost osob s handicapem v poskytování poštovních služeb a jejich možné zapojení do pracovního procesu v rámci těchto služeb. V rámci otevření nové služby proběhne v pondělí 1. 5. 2017 Den otevřených dveří na poště Partner provozované Charitou Hrabyně, a to v době od 11.00 do 13.00 hodin na adrese: 1. května 1136 (prostory bývalé České pošty) v Ostravě-Polance nad Odrou. V rámci provozu pošty bude i nově otevřen krámek sv. Gabriela, patrona dobrých zpráv, kde bude prodej výrobků a služeb chráněných dílen. Těšíme se na Vaši návštěvu.

.

 

Charita Hrabyně bude provozovat Poštu Partner

Pošta převádí další pobočky

Česká pošta převede počátkem května na smluvní partnery další desítky svých poboček. Pošta Partner vznikne nově v několika obcích na Frýdecko-Místecku, ale i na dalších místech kraje. Například v Nýdku nebo Hrádku je převezmou obecní úřady. Díky tomu nabídnou tamním obyvatelům delší pracovní dobu. V Polance nad Odrou bude poštu provozovat Charita Hrabyně.

Přehrát celou reportáž

Zdroj:  Česká televize Události v regionech (Ostrava)  

Promenádní koncert Jistebnická 13

 

Dne 26. února v neděli odpoledne na Promenádním koncertu pořádaném v Zeleném salónku Centra sociálních služeb Hrabyně vystoupila kapela Jistebnická třináctka. Do tance a zpěvu nám hráli až do večerních  hodin.

                       

Děkujeme všem, kteří nás podpořili svou účastí a zapojili se do kulturního života areálu. 

 

Tříkrálový koncert

Tříkrálový koncert  se uskutečnil 8. ledna 2017 v podání Smíšeného pěveckého sboru Háj ve Skezsku. Veliký amplauz byl poděkováním za krásný umělecký zážitek.  Foto: zde

 

Hrabyňská pouť

Zúčastnili jsme se Hrabyňské poutě konané ve dnech 13. a 14. srpna 2016.  Náš stánek nabízel jak vždy Hrabyňské oplátky s bohatou příchutí. V sobotu v 15.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie byla soužená mše za poutníky a obyvatelé rehabilitačního areálu Hrabyně.  Pro potřebných byla zajištěna přeprava. Foto

Svatá Klára pouť 2016

  

V sobotu 6. srpna 2016 jsme slavili pouť k patronce Charitního centra sv. Kláry.  Slavnostní mši sloužil prezident Arcidiecézní charity Olomouc P Bohumír Vitásek, který po mši svaté uděloval novokněžské požehnání. Pouť byla ukončena malým pohoštěním. Foto zde:

 

 

Humanitární pomoc

V rámci humanitární pomoci úzce spolupracujeme s oddělením sociální péče Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pod vedením  Bc. Jany Holáskové, vedoucí oddělení.

Dne 9.11 jsme již v tomto roce po páté přispěli k uspokojení potřeb jejich klientů. Předali jsme oblečení i každodenních potřeb ve výši 120kg. 

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté

Hlavní pouť Nanebevzetí Panny Marie v Hrabyni se konala ve dnech 15. – 16. srpna 2015. V sobotu v 15.30 byla sloužená mše svatá za Charitu Hrabyně a obyvatel rehabilitačního centra Hrabyne. Jako každým rokem jsme se zapojili i do aktivit prodeje. Nabízeli jsme naše populární harabyňské oplátky a drobné ruční práce. Foto zde:


<< 1 | 2