Důležité informace, duchovní zprávy, modlitby a odkazy na duchovní pořady

Charita Hrabyně -  Komunitní centrum připravilo informativní stránku, kde na jednom místě přináší duchovní zprávy, modlitby, návod na domácí adoraci a online přenosy. V období karantény v České republice v těžké době, kvůli nákaze Covid 19 -  koronaviru.

.

 

 
 
 
 

Modlitby

Novéna za zastavení pandemie s prosbou o přímluvu sv. dětí

Podobně jako na jaře, před slavností Zvěstování Páně, je zde opět nabízena novéna za zastavení nákazy a uzdravení celého národa. Chceme o to prosit na základě Ježíšovy výzvy v evangeliu. S vírou v jeho jméno. Vždyť těm, kdo věří, je možné všechno; s Ním, v Něm, skrze Něj a pro Něho. (srov. Jan...

Litanie pro čas pandemie nemoci Covid-19

Pravý Bože a pravý Člověče, skutečně přítomný v této Nejsvětější svátosti, – klaníme se Ti, Pane. Náš Spasiteli, Bože-s-námi, věrný a oplývající milosrdenstvím, – klaníme se Ti, Pane. Králi a Pane celého stvoření a dějin, – klaníme se Ti, Pane. Vítězi nad hříchem a nad...

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

Dnes, 7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text výzvy naleznete níže. Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného...

Jak se zpovídat během nákazy koronaviru?

Jak se zpovídat během nákazy koronaviru? Papež František doporučuje „zpověď touhy".  Zdroj. Cirkev.cz

Oznámení k mimořádné opatření z důsledku koronaviru

Omezení pro bohoslužby zůstávají nezměněna

V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10% kapacity kostela k sezení. Platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě. Od 1. března nebude možné z důvodu...

Přímé přenosy bohoslužeb od 1. do 7. března 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas. Vedle těchto sdělovacích prostředků lze využít také internetové přenosy bohoslužeb z farností, poutních míst a dalších kostelů....

Slovo apoštolského administrátora k zpřísněným opatřením nouzového stavu

Milí bratři a sestry,   s přáním Pánova pokoje vás všechny srdečně zdravím!   Rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10%...

Vyjádření generálního sekretáře ČBK k neprodloužení nouzového stavu

V souvislosti s neprodloužením nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 11. února 2021 lze v tuto chvíli pouze konstatovat, že nouzový stav skončí 14. února 2021 o půlnoci. Nelze ovšem předpokládat, že v současné epidemiologické situaci nebudou...

Popelec v koronavirové době

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vydala nótu o udělování popelce v době pandemie. Podle dokumentu datovaného dnem 12. ledna 2021 a podepsaného prefektem kongregace, kardinálem Robertem Sarahem, a jejím sekretářem, arcibiskupem Arthurem Roche, se kněz po požehnání popela a pokropení svěcenou...

1 | 2 | 3 >>

 Biskupství ostravsko-opavské