Důležité informace, duchovní zprávy, modlitby a odkazy na duchovní pořady

Charita Hrabyně -  Komunitní centrum připravilo informativní stránku, kde na jednom místě přináší duchovní zprávy, modlitby, návod na domácí adoraci a online přenosy. V období karantény v České republice v těžké době, kvůli nákaze Covid 19 -  koronaviru.

.

 

 

 

 

 

 

Modlitby

Novéna za zastavení pandemie s prosbou o přímluvu sv. dětí

Podobně jako na jaře, před slavností Zvěstování Páně, je zde opět nabízena novéna za zastavení nákazy a uzdravení celého národa. Chceme o to prosit na základě Ježíšovy výzvy v evangeliu. S vírou v jeho jméno. Vždyť těm, kdo věří, je možné všechno; s Ním, v Něm, skrze Něj a pro Něho. (srov. Jan...

Litanie pro čas pandemie nemoci Covid-19

Pravý Bože a pravý Člověče, skutečně přítomný v této Nejsvětější svátosti, – klaníme se Ti, Pane. Náš Spasiteli, Bože-s-námi, věrný a oplývající milosrdenstvím, – klaníme se Ti, Pane. Králi a Pane celého stvoření a dějin, – klaníme se Ti, Pane. Vítězi nad hříchem a nad...

Jak se zpovídat během nákazy koronaviru?

Jak se zpovídat během nákazy koronaviru? Papež František doporučuje „zpověď touhy".  Zdroj. Cirkev.cz

Oznámení k mimořádné opatření z důsledku koronaviru

Od 1. listopadu dochází ke změně epidemiologických opatření na církevních akcích

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 25. října 2021 mimořádné opatření č. 948, které upravuje nošení respirátorů a dodržování epidemiologických opatření s účinností od 1. listopadu. Při bohoslužbách ve vnitřních prostorách se nadále nařizuje používání respirátorů a dodržování...

Vyjádření generálního sekretáře ČBK k neprodloužení nouzového stavu

V souvislosti s neprodloužením nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 11. února 2021 lze v tuto chvíli pouze konstatovat, že nouzový stav skončí 14. února 2021 o půlnoci. Nelze ovšem předpokládat, že v současné epidemiologické situaci nebudou...

Popelec v koronavirové době

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vydala nótu o udělování popelce v době pandemie. Podle dokumentu datovaného dnem 12. ledna 2021 a podepsaného prefektem kongregace, kardinálem Robertem Sarahem, a jejím sekretářem, arcibiskupem Arthurem Roche, se kněz po požehnání popela a pokropení svěcenou...

Katolický týdeník ke stažení opět vždy od soboty zdarma

Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku ke stažení ve formátu PDF. Noviny v této formě nebo link na náš web můžete rozesílat libovolně svým příbuzným a přátelům, aby i oni mohli využít této možnosti. Zároveň Vás prosíme o podporu,...

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu, v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je...

1 | 2 >>

 Biskupství ostravsko-opavské