Pomoc Ukrajině

                                                              
                                               Charita pro Ukrajinu

 

Charita Česká republika vyhlásila na pomoc obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou humanitární sbírku na zajištění základných potřeb. Táto sbírka proběhla v měsíci březen.

Přicházeli k nám lidé z blízkého okolí a přinášeli své dary v podobě trvanlivých potravin a hygienických potřeb. Část sbírky byla předána uprchlíkům- matkám a dětem  ubytovaných v Centru sociálních služeb Hrabyně, druhá část byla prostřednictvím Diecézní charity ostravsko-opavské zaslaná na Ukrajinu.

Do finanční sbírky se zapojilo několik obcí z našeho regionu. Kasičky – statické pokladničky byly umístěny na různých místech jednotlivých obcí. Táto sbírka byla ukončená koncem dubna. Pokladničky byly rozpečetěné, spočítané a zaslané na určený účet začátkem května. Celkem se vysbírala částka 9881,- Kč.

Děkujeme  lidem, kteří se zapojili do sbírek a tak přispěli svým dílem pomoci válkou postižené Ukrajině.