15 let činnosti Charity Hrabyně a k pouti patronky Charitního centra Hrabyně sv. Kláry

15 let činnosti Charity Hrabyně a k pouti patronky Charitního centra Hrabyně sv. Kláry

V sobotu 7.8.2021 ve vnitřních i venkovních prostorách naši organizace proběhli oslavy 15.  let působení naši charity a také tradiční pouť ke sv. Kláře.

Pouť byl bohatý program připravený na celé odpoledne. Zastoupené byly jako vzdělávací možnosti v rámci přednášky P. Jana Larische Th.D. našeho duchovního správce o arcibiskupovi Stojanovi, tak i duchovní vložka v podobě slavnostní mši svaté a také zábava a chutné  občerstvení v doprovodu hudby ke zpěvu i tanci v podání kapely Muzikanči z Opavy a cimbálovky Opavští Hudci.

Děkujeme všem účinkujícím, pomocníkům a našim návštěvníkům, kteří společně přispěli k vytvoření příjemné nálady a ke zdárnému průběhu oslav.