NOVÁ SLUŽBA CHARITY HRABYNĚ, PROVOZOVÁNÍ POŠTY PARTNER, NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA PRO OSOBY S HANDICAPEM

NOVÁ SLUŽBA CHARITY HRABYNĚ, PROVOZOVÁNÍ POŠTY PARTNER, NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA PRO OSOBY S HANDICAPEM

Charita Hrabyně otevírá novou službu v Ostravě-Polance nad Odrou, kde bude provozovat poštu a poštovních služby v rámci projektu Pošta Partner České pošty. Je to pilotní projekt naší organizace, kde budeme zkoušet uplatnitelnost osob s handicapem v poskytování poštovních služeb a jejich možné zapojení do pracovního procesu v rámci těchto služeb. V rámci otevření nové služby proběhne v pondělí 1. 5. 2017 Den otevřených dveří na poště Partner provozované Charitou Hrabyně, a to v době od 11.00 do 13.00 hodin na adrese: 1. května 1136 (prostory bývalé České pošty) v Ostravě-Polance nad Odrou. V rámci provozu pošty bude i nově otevřen krámek sv. Gabriela, patrona dobrých zpráv, kde bude prodej výrobků a služeb chráněných dílen. Těšíme se na Vaši návštěvu.

.