Tříkrálové Čavisově

Tříkrálové Čavisově

TKS v Čavisově letos proběhla v radostném a přátelském duchu. Pan farář o. Zdenko Vavro nám dal před koledováním požehnání a vyslal nás zvěstovat radostnou zvěst.

Přálo nám i počasí za což jsme byli vděční, obzvláště letos, protože jsme sebou vzali i 11.měsíčního koledníčka Vojtíška.

Radostnou zvěst lidé přijímali s otevřeným srdcem a úsměvem na tvářích.