Výroční pouť ke sv. Kláře

Výroční pouť ke sv. Kláře

 

V Komunitním centru Charity Hrabyně se pouť tentokrát nesla v duchu oslav dvacátého výročí otevření komunitního centra a patnáctého výročí založení Charity Hrabyně. Pouť začala již v pátek, kdy proběhl Den otevřených dveří v jednotlivých střediscích a to v Polance nad Odrou, kde je Pošta panter a kompletační dílna, v Ostravě – Koblově,  kde je rovněž kompletační dílna a třídění elektroodpadu a v Hrabyni, kde kromě Komunitního centra a ředitelství , jsou zahrnuty také technické služby. Od pátku bylo možné shlédnout vzpomínkovou výstavu fotografií 2002 – 2022, výstava je stále k dispozici. Zároveň, probíhala výstava  Svědkové lidskosti, ta již byla přesunuta. Hlavní sobotní program, byl zahájen  poutní mši svatou, kterou celebroval novokněz  P. Mgr. Lukáš Gelnar,  který uděloval po mši svaté novokněžské požehnání. Program pokračoval dvěma přenáškami, první byla přednáška k 100. výročí charity, kterou přednášel  P. Jan Larisch,Th.D., druhou přednášku  k výročí Charity Hrabyně,  měl ředitel Charity Hrabyně František Horsák. Poté následovala volná zábava s hudebním programem s DJ Martinem Davidem. Po celé sobotní odpoledne bylo připraveno bohaté občerstvení.