NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Co je náhradní plnění?

    Náhradní plnění je jedna z možností zákonné povinnosti dané zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kdy zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci je povinen zaměstnávat zdravotně postižené osoby. Zákon stanovil tento povinný podíl na 4 % a přepočítává se z celkového počtu zaměstnanců za celý kalendářní rok.

Jaké jsou možnosti plnění povinného podílu?

    Zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci má tyto možnosti:

- zaměstnání osob zdravotně postižených,

-možnost zaplatit do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každou nezaměstnanou osobu se zdravotním postižením,

- náhradní plnění.

- kombinace bodů 1 - 3

Co se považuje za náhradní plnění?

    Za náhradní plnění se považuje odběr služeb či výrobků od zaměstnavatelů s více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením a zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům.

    Charita Hrabyně patří mezi  zaměstnavatele s více než 50% osob se zdravotním postižením a nabízí tak firmám, organizacím či institucím s více než 25 zaměstnanci možnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením odebráním služeb či výrobků.

      Nabízíme vám odběr našich služeb - reprografické a tiskové služby, kompletaci výrobků, balení, demontáž, dále pak prodej kancelářských a úklidových potřeb.

 

Kontakt: mobil +420 731 625 640, mail: hrabyne@charita.cz