CHRÁNĚNÉ  DÍLNY CHARITY HRABYNĚ

  Naším hlavním posláním a činností je zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním, kteří mají svým zdravím zásadně ztížené životní i pracovní podmínky. Dáváme šanci některým z nich zapojit se do pracovního procesu a prostřednictvím systematické práce s pracovníky se snažíme zvýšit šanci některým z nich uspět na volném trhu práce a motivovat je k hledání pracovního uplatnění i mimo chráněné prostředí.

Celkový chod chráněných dílen v Hrabyni je upraven podle zdravotního stavu zaměstnanců s ohledem na jejich možnosti, dovednosti a zdravotní omezení.

V rámci naší organizace pracují tito lidé na všech našich úsecích. Z důvodu změny vyplácení dotačních titulů a příspěvků na provoz je většina našich zaměstnanců se zdravotním postižením zaměstnána v technicko-montážní dílně v Ostravě-Koblově. Pracovní uplatnění pro osoby se zdravotním postižením se snažíme nalézt také na dalších úsecích i když v nižší míře než v dílně. Máme tedy zaměstnance rovněž v komunitních, tiskových a reprografických službách a na obchodně-prezentačním úseku, komunitních a humanitárních činnostech. 

 

Pomáháme, pomáhejte s námi !!!

 

Hledáme partnery, firmy, instituce, kteří cítí potřebu pomoci lidem s postižením. Jak můžete pomoci např.nabídkou pracovních činností, nákupem našich výrobků a služeb, zakázkami atd. Práce je pro zdravotně postižené velice důležitá k sociálnímu začleňování do běžného života a také přivýdělkem ke svému mnohdy nízkému důchodu

 

 

 

  

Volná místa

Charita Hrabyně nabízí volné pracovní místa pro ozp

21.03.2018 14:08
 Chráněné dílny Charity Hrabyně - Koblov, rozšiřují počet pracovních míst  pro osoby se zdravotním omezením. Aktuálně nabízíme neobsazené pozice pomocného pracovníka. Práci nabízíme na částečný 4, nebo 6 hodinový úvazek. Pracovní doba od 07.30 do 11.30 nebo...
 


 

 

KONTAKT ZDE...