Komunitní centrum

Komunitní centrum Charity Hrabyně, Vám nabízí tyto služby:

V komunitním sálu probíhají přednášky na různé témata, koncerty, vystoupení pěveckých sborů dětí i dospělých. Kaple je přístupná každé úterý, čtvrtek a v sobotu v čase mezi 14:30 do 16:30 hodin.

Ve vestibulu je umístěná, knihovna, k dispozici je počítač s internetem, v malé kuchyňce   si můžete nabídnou, kávu, čaj a nealko.

V létě k aktivitám využíváme i odpočinkovou zónu před naši budovou, která tvoří příjemnou kulisu pro relaxaci a posezení v doprovodu živé hudby, nebo jenom tak pro radost.

Pouť k naši patronce sv. Kláře je další událostí, které se koná na tomto místě každý rok.

 

Humanitární aktivity

Informace o aktuální humanitární pomoci

 Charita Hrabyně nadále je členem organizace, která je zapojená do Operačního programu potravinové a materiálové pomoci nejchudším osobám prostřednictvím MPSV a Fondu evropské pomoci. Aktuálně máme k dispozici rozdávat nejpotřebnějším hygienické potřeby. Naše dveře jsou otevřené...

Potravinová a materiálová pomoc nejchudším osobám

Charita Hrabyně se zařadila mezi další charity a připojila se k projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám „ podpořeného finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiálové...

Humanitární pomoc

V rámci humanitární pomoci úzce spolupracujeme s oddělením sociální péče Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pod vedením  Bc. Jany Holáskové, vedoucí oddělení. Dnes jsme již v tomto roce po páté přispěli k uspokojení potřeb jejich klientů. Předali jsme oblečení...