Komunitní centrum

Komunitní centrum Charity Hrabyně, Vám nabízí tyto služby:

V komunitním sálu probíhají přednášky na různé témata, koncerty, vystoupení pěveckých sborů dětí i dospělých. Kaple je přístupná každé úterý, čtvrtek a v sobotu v čase mezi 14:30 do 17:30 hodin.

Ve vestibulu je umístěná, knihovna, k dispozici je počítač s internetem, v malé kuchyňce   si můžete nabídnou, kávu, čaj a nealko.

V létě k aktivitám využíváme i odpočinkovou zónu před naši budovou, která tvoří příjemnou kulisu pro relaxaci a posezení v doprovodu živé hudby, nebo jenom tak pro radost.

Pouť k naši patronce sv. Kláře je další událostí, které se koná na tomto místě každý rok.

 

Humanitární aktivity

Humanitární pomoc

V rámci humanitární pomoci úzce spolupracujeme s oddělením sociální péče Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pod vedením  Bc. Jany Holáskové, vedoucí oddělení. Dnes jsme již v tomto roce po páté přispěli k uspokojení potřeb jejich klientů. Předali jsme oblečení...

Arcidiecézní charita Olomouc vyhlašuje materiální sbírku

Materiální sbírka na pomoc uprchlíkům probíhá na celém území Arcidiecéze olomoucké, a to až do odvolání. Sběrná místa pro veřejnost jsou v jednotlivých Charitách naší diecéze.   Více: Slovinská Charita požádala o pomoc. Arcidiecézní charita Olomouc vyhlašuje materiální sbírku

1 | 2 >>

Kontakt: 

Komunitní služby

Judita Mudra

koordinátor služeb

Telefon:  553 775 370

Mobil:      731 625 869

E-mail: 

komcentrum.hrabyne@charita.cz

Charita Hrabyně
Hrabyně 212
747 67 Hrabyně 3