CHARITA HRABYNĚ

    Charita Hrabyně je církevní právnická organizace. Zřizovatelem je sídelní biskup Diecéze ostravsko opavské. Tato charita je organizační složkou Diecézní charity ostravsko-opavské. Předmět činnosti vzniklé charity je charitativní činnost ve prospěch lidí v nouzi, poskytování sociálních služeb, zřizování a provozování charitativních služeb, domovů, ústavů, sociálních a jiných zařízení, provozování chráněných dílen pro zdravotně postižené, pořádání sbírek a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí. Charita Hrabyně je evidována na Ministerstvu kultury České republiky v Rejstříku evidovaných právnických osob.

     Každá charita se řidí stanovami Diecézní charity ostravsko-opavské a jsou také vymezeny Kodexem kanonického práva a obecně právními předpisy České republiky. Byla stanovena územnní působnost a to mezi třemi charitami již fungujícími Charitou Ostrava,Opava a Hlučín.Působnost  naší charity je v obcích Hrabyně, Budišovice, Pustá Polom, Opava Podvihov, Hlubočec, Kyjovice, Těskovice, Čavisov, Nové Sedlice, Štítina, Mokré Lazce, Háj ve Slezsku, Velká Polom, Horní Lhota, Dolní Lhota, Nový Dvůr, Výškovice.  Charita Hrabyně navázala na činnost Charitního centra svaté Kláry.