Diecézní pouť Charit 2020

Milí přátelé a příznivci charitního díla, 

letošní mimořádná situace v zemi ovlivnila nejen celospolečenské dění, ale také konání tradičních akcí. Plánovaná Pouť Charit ostravsko-opavské diecéze, na které jsme se měli setkat ve Strahovicích, tak musela být přesunuta na příští rok. Přesto s Vámi chceme prožít tuto slavnost a poděkovat všem z Vás, kteří máte k Charitě blízko.

Připojte se společně s námi ke mši svaté, kterou bude živě přenášet TV Noe ve středu 27. 5. od 12:05.

Místo: Program a mše sv. živě v TV Noe
Termín: 27. 5. 2020
Kategorie: Duchovní, Akce pro dobrovolníky, Akce pro veřejnost, Setkání dárců

Mše sv. - přenos žive v TV Noe_27. 5. 2020_ilustr. foto_Člověk a VíraVe spolupráci s TV Noe se u této příležitosti bude konat mše svatá z ostravského kostela sv. Václava, televize ji živým přenostem odvysílá po dvanácté hodině. 

Bohoslužbě bude předcházet od 10:45 hodinový programový blok věnovaný charitní práci.

 

Přijměte naše srdečné pozvání k účasti na mši svaté prostřednictvím televizních vln.

 

V úctě

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské

P. Jan Larisch, Th.D., prezident Diecézní charity ostravsko-opavské

Zdroj: ood.cz