Katolický týdeník: Velikonoční triduum v kruhu rodiny?

Velikonoce jsou svátky, které se už od svých židovských kořenů slaví částečně ve společenství Božího lidu a částečně v domácnosti, v kruhu rodiny.

Sami Židé v Ježíšově době odpoledne na chrámovém nádvoří zabíjeli velikonočního beránka, ale večer trávili u rodinného stolu. O letošních Velikonocích bude rodinná stránka kvůli karanténě mnohem znatelnější. Vlastně jediná možná vedle sledování přenosů velikonočních bohoslužeb skrze média. Pro její dobré prožití mezi těmi nejbližšími můžeme využít řadu prvků, které známe ze slavení Velikonoc v kostele. Právě proto vznikla tato dvoustrana – jako průvodce slavením velikonočního tridua při domácích bohoslužbách.

Jako při každé modlitbě či rodinné bohoslužbě budeme dbát na hezké a pohodlné místo, kromě velkopátečních obřadů začneme znamením kříže a nikdy by nemělo chybět čtení z Písma. Bohoslužbu může vést ten, kdo je hlava rodiny, na jejím uspořádání a průběhu se samozřejmě musí domluvit i ostatní členové rodiny. Přizvěme všechny, ať se každý podle svého věku a možností účastní – každý může mít něco na starosti, přijít s nápadem, s modlitbou nebo přímluvami.

Svátky „bez kostela“ sice nemohou být plnohodnotné Velikonoce, ale rozhodně to nesmějí být svátky hůře prožité, dokonce bez modlitby církve, natož bez Boží blízkosti a požehnání.

Základní podobou bohoslužby pro tyto dny, která možná není vhodná pro všechny, ale z níž je dobré pokusit se vyjít, je denní modlitba církve neboli breviář. V něm se připojujeme k liturgii našeho farního společenství i světové církve. V žalmech slyšíme modlitbu Kristovy úzkosti, jeho lásky ke svatým v zemi i jeho jásavý triumf nad smrtí. Hymny liturgie hodin mají moc rozechvět naše srdce, biblická čtení mohou sytit našeho ducha. Pro ty, kdo breviář tolik neumějí, tyto dny možná poskytnou dostatek prostoru ke sblížení s ním. Pomoci může aplikace breviar.cz, ale také přehledná tabulka na str. 11 v každém vydání KT.

(mach)

Tipy pro oslavu Velikonoc v kruhu rodiny lze nalézt v aktuálním vydání Katolického týdeníku.

Po dobu karanténních opatření je nové vydání KT ke stažení ve formátu PDF vždy v sobotu na www.katyd.cz.

Zdroj: cirkev.cz