Tříkrálové v Kyjovicích

Tříkrálové v Kyjovicích
 Měli jsem 8 skupinek, dětí se přihlásilo hodně, takže ve skupinkách chodili místo tří králů čtyři :). Jako každoročně nám zázemí pro koledníčky poskytla MO TJ Sokol v klubovně, kde koledníčci dostali teplý čaj a párky. Pohoštění uhradil obecní úřad. Děkujeme občanům Kyjovic za štědrost a vlídné přijetí koledníčků .
Autor članku: Jindřiška Vdovičíková