Naše projekty

 

 

  

 

"ROZŠÍŘENÍ ČINNOSTÍ CHARITY HRABYNĚ"

(Reg. číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003490),

 

který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Cílem projektu je další rozvoj již 11 let fungujícího sociálního podniku Charita Hrabyně.

 
Obsahem projektu je pořízení 8 technologických 

zařízení, které rozšíří produktové portfolio sociálního podniku a zajistí vytvoření min. 5 pracovních míst.