CHRÁNĚNÉ PRACOVNÍ DÍLNY – SOCIÁLNÍ PODNIK

 

PROVOZOVNA 201 – úsek dílen Ostrava - Polanka nad Odrou

technické – hospodářské služby, úklidové služby, údržba zeleně, zimní údržba, zimní údržba, údržba budov, likvidace náletových dřevin

Adresa:  1. května 1136/162, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou
Telefon:   731 625 640, 553 775 370               
Email:     
hrabyne@charita.cz         
      

PROVOZOVNA 202 – úsek dílen Ostrava – Koblov, Šilheřovice

sběr a zpracování elektroodpadu, technická - montážní dílna, kompletace, technické    služby, úklidové služby,  sběr a zpracovaní  šatstva, přeprava materiálu a zboží

Adresa: Podsedliště 73/415, Šíilheřovice 453, 711 00 Ostrava  - Koblov                                                                          T     

PROVOZOVNA 201 – úsek dílen Ostrava - Polanka nad Odrou

Poštovní a balíkové služby, provoz Pošty Partner, prodej výrobků a služeb, tiskové služby, Balíkovna  

Adresa: 1. Května 1136/162, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou
Telefon  596 931 013
Mobil:   731 534 094
Email: 
 hrabyne@charita.cz

 

PROVOZOVNA 206 – úsek dílen Ostrava – Polanka nad Odrou
Kompletační a montážní služby, úklidové služby, technické služby

Adresa: 1. Května 1136/162, 725 25  Ostrava – Polanka nad Odrou
 

PROVOZOVNA 206 – úsek dílen Morava Uherské Hradiště

Zpracování palivového dřeva, likvidace náletových dřevin

Adresa: Lesní, 686 09 Uherské Hradiště
mobil:    731 625 640
Email:    hrabyne@charita.cz

 

 

 

   

 

Provozní doba Správy Charity Hrabyně: 
Pondělí - Pátek
 8,00 - 14,30 hodin,
 Provozní doba Komunitního centra sv. Kláry:
 Úterý, Čtvrtek, Sobota 
14,00 - 17,30
 hodin, 
Provozní doba chráněných dílen:
Pondělí - Pátek
8,00 - 14,30 hodin
                                                       

 

 

 

Úsek Poštovních služeb

  Provozovatel pošty Partner:
Ostrava - Polanka nad Odrou

Otevirací doba:

Pondělí - Pátek
Dopoledně
09:00 -11:00
Odpoledně
13:00 - 17:00

 

Provoz Komunítního Centra

 

Úterý:      14:00 - 16:30

Čtvrtek:   14:00 - 16:30

Sobota:   14:00 - 16:30

                 Neděle:   
od 15.9.2019 do 30.4.2020
                 Zavřeno:
od 1.5.2020 do 15.9.2020
                 14:00 - 16:30
                 Otevřeno