Úsek obchodně - prezentační služby

                                                      

Činnost obchodně-prezentačního úseku je úzce spojena s reprografickými službami, provozem prodejního stánku, účastí na prodejních a výstavních akcích.

Především se zabýváme zakázkovou výrobou mnoha druhů tiskových materiálů, potiskem předmětů i textilu a výrobou velkoplošné reklamy včetně polepů automobilů.

Máme mobilní prodejní stánek, kde prodáváme naše služby a výrobky ale i ostatních chráněných dílen, propagační materiály a suvenýry.

Celoročně prodáváme v Rehabilitačním areálu v Hrabyni výrobky našich i dalších chráněných dílen, malé upomínkové předměty a Hrabyňské lázeňské oplatky.

Pravidelně se účastníme prodejních a výstavních akcí, např. Velikonočních a Vánočních trhů, velikonočního jarmarku na Výstavišti Černá Louka v Ostravě, veletrhů na BVV v Brně. Každý rok rovněž pořádáme pouť ke sv. Kláře.

Díky všem těmto aktivitám můžeme podpořit zaměstnávání zdravotně postižených osob a také prezentovat činnost naší organizace.

Katalog výrobků a služeb můžete najít na našich internetových stránkách. Odkaz zde

 

mobil: +420 731 625 640  e-mail: hrabyne@charita.cz