Úsek likvidace odpadu, technicko - demontážní dílna

                      

 

Charita Hrabyně úsek likvidace odpadů se zabývá likvidací, sběrem a výkupem odpadů.

Jsme zapojení do REMA systému pro nakládání s elektroodpady. 

 

Provádíme demontáž elektrozařízení a následné třídění odpadů.

Prodej upraveného odpadu.

Více 

 

mobil 731 625 640, mail: hrabyne@charita.cz