Aktuality Tříkrálové sbírky

Pro Koledníky TKS 2020 působnosti Charity Hrabyně

Mapa půsubnosti Charity Hrabyně                                         

Využití TKS 2020 v Charitě Hrabyně

Využití letošní Tříkrálové sbírky 2020 bude použit na rozvoj a provoz charitního a duchovního centra sv. Kláry v Hrabyni a také na rozvoj a udržitelnost chráněných dílen, které zaměstnávají zdravotně znevýhodněné spoluobčany, jenž jsou těžko zaměstnavatelní na volném trhu...

Záměry charit ČR pro Tříkrálovou sbírku 2020

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí. Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče...

Kontakt

Kontakt JUDITA MUDRA Charita Hrabyně Hrabyně 212 74767 Hrabyně tel. 553775370                     Mobil 731 625 869   www.hrabyne.charita.cz www.dilnyhrabyne.charita.cz POMÁHÁME, POMÁHEJTE S NÁMI   Hlavní...