Využití TKS v Hrabyni

                     
  • Komunitní aktivity Charity Hrabyně 62 000 Kč
  • Podpora zaměstnávání handicapovaných   338 000 Kč

 

Aktuality Tříkrálové sbírky

Kontakt

Kontakt JUDITA MUDRA Charita Hrabyně Hrabyně 212 74767 Hrabyně tel. 553775370                     Mobil 731 625 869   www.hrabyne.charita.cz www.dilnyhrabyne.charita.cz POMÁHÁME, POMÁHEJTE S NÁMI Patnéří třikrálové...