Dárci a dobrodinci  

Číslo bankovního účtu kam můžete posílat Vaše dary pro Charitu Hrabyně.
KB č.ú. 19-6351820227 / 0100
 
Děkujeme za Vaši štědrost a pomoc
 
František Horsák, ředitel