Duchovní služby

 

V rámci duchovních služeb jsou zabezpečené pravidelné bohoslužby..Bohoslužby se konají pravidelně v úterý a v sobotu v 15:30.  Kaple Charitního centra sv. Kláry je otevřená v úterý,  ve čtvrtek a v sobotu v čase od 14:00 do 17:00. Každý čtvrtek je příležitost k soukromé adoraci a společné modlitbě  v průběhu celého roku kromě letních prázdnin. Duchovní obnova je další možnost k prohloubení vědomostí a víry, kterou tu člověk může absolvovat. Pro věřících, kteří pro svůj nemoc nemohou opustit svůj postel je zabezpečená návštěva kněze. Duchovní správcem byl od 1.9.2014 pověřen biskupem Ostravsko-Opavské diecéze Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem  otec  P. Jan Larisch, Th.D., Od roku 2018 je k dipozici i nemocniční kaplan Mgr.Lubomír Tomeček, trvalí jáhen. Nemocníční kaplan  vede káždý  čtvrtek společnou adoraci a společnou modlitbu. Dále nabizí dalš duchovní služby: duchovní rozhovory, společná modlitba, umožnění kontaktu knězem, přinášení Eucharistie na přijetí svátosti,

Bohoslužby v kapli
 

Sobota: 15:30   Mše svatá

Úterý     15:30   Mše svatá

Čtvrtek: 15:30   Adorace a prostor pro společnou modlitbu

 

Provoz Komunítního centra

Úterý  -   neděle 14:00 - 17:00
 

Možnost návštěvy kaple, zapůjčení duchovní literatury.

 

 

Modlitby

Novéna za zastavení pandemie s prosbou o přímluvu sv. dětí

Podobně jako na jaře, před slavností Zvěstování Páně, je zde opět nabízena novéna za zastavení nákazy a uzdravení celého národa. Chceme o to prosit na základě Ježíšovy výzvy v evangeliu. S vírou v jeho jméno. Vždyť těm, kdo věří, je možné všechno; s Ním, v Něm, skrze Něj a pro Něho. (srov. Jan...

1 | 2 | 3 >>

Kontakt na duchovní správce

 

 P. Mgr. Jan Larisch, Th.D.  

 E-mail: jlarisch@doo.cz  

 Mobil: +420 732 838  899     

    

 Publikační činnost P.Jana Larische

 

Kontakt na nemočního kaplana
pro CSS a RÚ

Mgr. Lubomír Tomeček, trvalý jáhen

Email: lubomir.Tomecek.@seznam.cz
Mobil: 
 773 217 256

Publikační činnost našeho duchovního správce otce P. Jana Larishe ThD.

Publikační činnost našeho duchovního správce otce P. Jana Larishe ThD.

Teolog a historik P. Jan Larisch, ThD., který působí jako svinovský farář a prezident Diecézní charity objevil pro diecézi již nejednu osobnost z její minulosti. Novou tváří je Mons. ThDr. P. Franz Linke - katecheta, pastoralista, politik a probošt kapituly u kostela sv. Václava v Mikulově. Právě v...