Humanitární aktivity

 

Součástí naší nové aktivity v rámci komunitních a humanitárních služeb je sběr použitého šatstva a dalších potřeb denního života. Tuto aktivitu jsme započali v druhé polovině roku formou sběru v okolních obcích. Setkali jsme se s pozitivním přístupem občanů, kteří nám přinášeli různé věci denního života. Nasbírané věci třídíme a poté je přesouváme tam, kde je to potřebné. Spolupracujeme s dalšími charitami, sociálními odbory, azylovými domy atd.

A co všechno tedy sbíráme? Vše zachovalé, čisté a nepoškozené. Může se jednat o letni a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, utěrky, tašky a kabelky, obuv, hračky atd. Co pro jednoho znamená zbytečnost a nepotřebnost, pro druhého to může být nepřekonatelná bariéra dosáhnout téhož.

 

 

 

 

 

Humanitární aktivity

Informace o aktuální humanitární pomoci

 Charita Hrabyně nadále je členem organizace, která je zapojená do Operačního programu potravinové a materiálové pomoci nejchudším osobám prostřednictvím MPSV a Fondu evropské pomoci. Aktuálně máme k dispozici rozdávat nejpotřebnějším hygienické potřeby. Naše dveře jsou otevřené...

Potravinová a materiálová pomoc nejchudším osobám

Charita Hrabyně se zařadila mezi další charity a připojila se k projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám „ podpořeného finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiálové...

Humanitární pomoc

V rámci humanitární pomoci úzce spolupracujeme s oddělením sociální péče Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pod vedením  Bc. Jany Holáskové, vedoucí oddělení. Dnes jsme již v tomto roce po páté přispěli k uspokojení potřeb jejich klientů. Předali jsme oblečení...