Bohoslužby v Kapli Svaté Klára  Charity Hrabyně             

  Úterý:    15:30    Mše svatá

  Čtvrtek: 15:30    Individuální modlitby, adorace

  Sobota: 15:30    Mše svatá

V sobotu a v úterý je vždy od 15:00 příležitost ke svátosti smíření.