Bohoslužby v Kapli Svaté Klára  Charity Hrabyně             

 Úterý:   15:30    Mše svatá

                 Čtvrtek: 15:30    Individuální modlitby, adorace

Sobota: 15:30    Mše svatá

V sobotu a v úterý je vždy od 15:00 příležitost ke svátosti smíření.